Điểm mới của Quyết định 79/QĐ/BXD so với 957/QĐ/BXD

3728

Trong bài phân tích sau đây, Ths Vũ Ngọc Phương ( Viện Kinh tế xây dựng ) phân tích điểm mới trong Quyết định 79/QĐ/BXD so với 957/QĐ/BXD về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Nguồn: Cộng đồng Xây dựng Việt Nam

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.