• Đơn vị thực hiện: MM++ architects / MIMYA
  • Kiến trúc sư chủ trì: Mỹ An Phạm Thị, Michael CHARRUAULT
  • Nhóm cộng sự: Trần Đức Huy, Regis ROBIN
  • Địa điểm: Sài Gòn
  • Năm hoàn thành: 2016
  • Ảnh: Hiroyuki OKI

Tương phản với hình thái kiến trúc xung quanh, Cube house nổi bật với thiết kế tối giản.


Toàn bộ không gian tầng trệt dành cho các sinh hoạt chung của gia đình. Lầu 1 cho những đứa nhỏ và lầu 2 cho người lớn sinh hoạt.

Không gian phòng ngủ

Ý tưởng thiết kế rất đơn giản với không gian mở nhưng tôn trọng sự riêng tư bên trong gia đình, góc nhìn hướng ra ngoài thông qua thảm thực vật.

Bình luận từ Facebook