Video phỏng vấn KTS Nguyễn Hoàng Mạnh Văn phòng MIA Design Studio

Bản quyền: MIA Design Studio
Sản xuất: Handhome
Camera: Triệu Chiến

Video này được phát hành với sự đồng ý của MIA Design Studio