Phỏng vấn KTS Nguyễn Hoàng Mạnh | MIA Design Studio

2097

Video phỏng vấn KTS Nguyễn Hoàng Mạnh Văn phòng MIA Design Studio

Bản quyền: MIA Design Studio
Sản xuất: Handhome
Camera: Triệu Chiến

Video này được phát hành với sự đồng ý của MIA Design Studio

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.