Shigeru Ban: Những công trình trú ẩn khẩn cấp bằng giấy

1114

Shigeru Ban là cai tên không xa lạ đối với giới Kiến trúc, ông là KTS Nhật đoạt giải Prizkers vào năm 2014 và đặc biệt nổi tiếng với kiến trúc bằng giấy. Bài thuyết trình của KTS Shigeru Ban tại TED về quá trình sáng tạo, hình thành ra các công trình bằng ống giấy của ông. Trong bài thuyết trình chúng ta sẽ thấy có mối liên hệ giữa Việt Nam và những công trình giấy đặc biệt này. (Có phụ đề tiếng Việt)