Hướng dẫn: phối cảnh trục đo từ Revit và Photoshop

954

Một hướng dẫn đơn giản tạo phối cảnh trục đo từ photoshop và Revit của Show It Better.

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.