Hướng dẫn làm sơ đồ 3D từ Google Earth bằng Photoshop

3601

Hướng dẫn photoshop sử dụng ảnh từ Google Earth để làm sơ đồ 3D (3D diagram ) trong diễn họa kiến trúc của Show It Better.