Kiến tạo tương lai mới cho các Kiến trúc, Đô thị

Hiện nay, các đô thị ở Châu Á đang phải đối mặt với các vấn đề về môi trường, năng lượng, ô nhiễm bầu khí quyển, đảm bảo nguồn nước, kiến thiết nhà ở, tái phát triển đô thị,
xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đô thị…
Vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức Diễn đàn kiến trúc nhằm tạo ra hoạt động “Hợp tác chéo”, trong đó có sự giao lưu giữa các cơ quan chính phủ, khối doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến thức, kỹ thuật, thông tin và tạo nên mối quan hệ hợp tác quốc tế hướng đến việc giải quyết các vấn đề.

Đề tài chính: Kiến tạo nhà cửa, đô thị, môi trường

Đề tài phụ: Hợp tác chéo (Cross Collaboration)

1. Diễn đàn Kiến trúc

Ngày 20/2/2017 (13h-17h) :
Diễn thuyết, thảo luận của KTS. Ito Toyo và KTS Việt Nam
Ngày 21/2/2017 (8h-17h) :
Diễn thuyết của các chuyên gia hai nước

2. Triển lãm các tác phẩm của KTS. Ito Toyo

(Trưng bày các tác phẩm kiến trúc mới nhất)
Ngày 20/2/2017 : Từ 11h đến 18h

3. Triển lãm của các doanh nghiệp hai nước

(Giới thiệu thiết kế kiến trúc, phát triển đô thị, kỹ thuật xây dựng, phương pháp thi
công, thiết bị, sản phẩm…)
Ngày 20/2/2917 : Từ 11h đến 18h
Ngày 21/2/2017 : 8h-18h

Chi phí tham gia : Miễn phí
Đối tượng đăng ký tham gia :

Sự kiện (1) : Những người đã đăng ký tham gia từ trước và có thẻ chấp thuận
tham gia. Thời hạn đăng ký là trước ngày 10 tháng 2 năm 2017. Số lượng người đăng
ký tối đa là 400 người.

Sự kiện (2), (3) : Những người đăng ký từ trước hoặc ngay ngày hôm đó
(Tuy nhiên, Ban tổ chức sẽ hạn chế nếu quá số lượng quy định).

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị GEM
08 Nguyen Binh Khiem St., Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC

T. +84 8 3911 7070 | F. +84 8 3911 7575
https://www.gemcenter.com.vn/

Địa chỉ đăng ký : https://www.delphi-lab.com/jvaf2017/registration.html
Website của Diễn đàn : www.delphi-lab.com/jvaf2017

Cơ quan chủ trì :

Quỹ hỗ trợ hoạt động kiến trúc quốc tế (JSB)
Hiệp hội kiến trúc sư Nhật Bản (JIA)
Viện nghiên cứu Delphi

Cơ quan đồng tổ chức : Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Cơ quan hỗ trợ :

Bộ Giao thông vận tải
Đại học kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh (Dự kiến)
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiệp hội nghiên cứu Kiến trúc Nhật Bản
Liên hiệp hội Kiến trúc sư Nhật Bản
Liên hiệp văn phòng kiến trúc sư Nhật Bản
Liên hiệp kiến trúc Nhật Bản

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2017/02/Architecture-forum-2017-HCM.pdf” save=”1″]

Bình luận từ Facebook