Hướng dẫn: khảo sát, phân tích hiện trạng công trình

8756

Dưới đây là 03 video hướng dẫn khảo sát phân tích hiện trạng của First in Architecture, đây có lẽ là một trong những phần nhập môn cơ bản nhất cho Sinh viên kiến trúc.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.