Hướng dẫn: khảo sát, phân tích hiện trạng công trình

6391

Dưới đây là 03 video hướng dẫn khảo sát phân tích hiện trạng của First in Architecture, đây có lẽ là một trong những phần nhập môn cơ bản nhất cho Sinh viên kiến trúc.

Phần 1

Phần 2

Phần 3