Cổng thông tin tìm kiếm dữ liệu và phân tích công trình xanh GBIG

243

GBIG (Green Building Infomation Gateway) là một công cụ dựa trên nền tảng web, một hệ thống tìm kiếm và dữ liệu để tìm hiểu và so sánh các các tiếp cận xanh khác nhau trong môi trường xây dựng. Hãy phân tích, tìm hiểu, truy xuất dữ liệu về thiết kế công trình xanh thông qua cổng thông tin GBIG http://www.usgbc.org/gbig

https://www.youtube.com/watch?v=wfRjgjazGT4

Nguồn GBIG

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.