GBIG (Green Building Infomation Gateway) là một công cụ dựa trên nền tảng web, một hệ thống tìm kiếm và dữ liệu để tìm hiểu và so sánh các các tiếp cận xanh khác nhau trong môi trường xây dựng. Hãy phân tích, tìm hiểu, truy xuất dữ liệu về thiết kế công trình xanh thông qua cổng thông tin GBIG https://www.usgbc.org/gbig

Nguồn GBIG

Bình luận từ Facebook