Điểm khác biệt giữa đường, phố và đại lộ là gì ? Các cách gọi quy ước được gán cho mạng lưới mà chúng ta đang sử dụng để di chuyển trên thực tế phức tạp hơn một chút so với những gì bạn hình dung.  Đoạn phim dưới đây được thực hiện bởi Phil Edwards đã thể hiện một thế giới phức tạp trong việc phân loại đường  cùng với các định nghĩa và khái niệm – có lẽ đoạn phim này sẽ giúp bạn hình dung được phần nào sự chuyển động trong đô thị.

Nguồn: Archdaily