Bảo vệ: Spec GoGreen Award 2016: Bầu chọn giải Cộng đồng cho Hạng mục Sinh viên

76128

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.