Không gian xanh 2016- Số 33: KTS Trương Hoài Nam

780
Đăng ký kênh ArchTV để nhận thêm nhiều video kiến trúc mới
Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng