Không gian xanh 2016 – Số 32 : KTS Đỗ Ly Cơ

1197
Đăng ký kênh ArchTV để nhận thêm nhiều video kiến trúc mới
Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.