Kính mời Quý vị đón đọc kỷ yếu khóa tập huấn “Đô thị bền vững: Từ lý thuyết đến thực hành”. Cuốn kỷ yếu tổng hợp và ghi nhận những trao đổi của khóa tập huấn giữa chuyên gia Pháp và các đại biểu tham dự khóa tập huấn do PADDI và Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM phối hợp tổ chức vào tháng 12 năm 2015 với sự hướng dẫn của bà Laurence Tanguille, Trưởng phòng nghiên cứu, Sở Tài sản công, Logistic và Xây dựng, Đại đô thị Lyon cùng sự tham gia của ông Patrick Bivona, tư vấn về công trình xanh và hiệu quả năng lượng, phòng Năng lượng và Môi trường thuộc công ty Artélia Việt Nam.
[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2016/11/do-thi-ben-vung-tu-ly-thuyet-den-thuc-hanh.pdf” save=”1″]

Nguồn PADDI