THÔNG BÁO SỐ 2
VỀ GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA NĂM 2016

Ban Tổ chức GTKTQG 2016 xin thông báo:

Theo đề nghị của nhiều đơn vị, tác giả kiến trúc, Ban Tổ chức GTKTQG 2016 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng như sau:

  • Thời hạn: Ngày 30 tháng 12 năm 2016
  • Địa chỉ: Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia  

Hội Kiến trúc sư Việt Nam – 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội

Tel : 04. 3936.0755/ 3825.3648 Fax: 04. 39349 240

Thông tin và phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2016 có tại trang thông tin điện tử Hội KTSVN: kienviet.net và website giaithuongkientruc.com

  Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

KTS. Nghiêm Hồng Hạnh –  04.39360.755/ 0904 240 240

Nguyễn Hồng Vân – 04.38253.648/ 0912 880 800

E-mail:  [email protected] hoặc [email protected]

Ban Tổ chức Giải thưởng KTQG 2016 trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các kiến trúc sư và tác giả tham gia GTKTQG 2016.

TRƯỞNG BTC GTKTQG 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

KTS. NGUYỄN TẤN VẠN

gia-han-tb2-001

Bình luận từ Facebook