Ban tổ chức chính thức phát động vòng chấm Cộng đồng với tiêu chí chấm chọn như sau:

A. CHẤM CHỌN

Chấm chọn được thực hiện qua 02 vòng:
Vòng cộng đồng: Tất cả các đồ án sẽ được đưa lên website để bầu chọn bởi cộng đồng bằng cách bấm likes qua tài khoản facebook để tìm ra những tác phẩm được vào vòng giám khảo theo nguyên tắc giữ lại 80% bài có số phiếu bình chọn cao nhất (tương đương 50/62 bài ).

Vòng giám khảo: Các tác phẩm dự thi được chấm mở trong Hội đồng giám khảo theo tiêu chí đã được công bố để tìm ra các tác phẩm đoạt giải.

B. TIÊU CHÍ

Các đồ án tham gia Cuộc thi “Inax Bathroom Designs 2016” phải thể hiện được các tiêu chí:
1- Sử dụng Bộ sưu tập thiết bị vệ sinh & gạch của Inax.
2- Đạt các tiêu chí diễn họa: ý tưởng, chất liệu, môi trường, không gian, thời gian.
3- Đảm bảo dây chuyền công năng, quan tâm tới người dùng.
4- Tác phẩm phải thể hiện được sự sáng tạo, thân thiện với môi trường.
5- Phòng tắm được thực hiện trong diện tích tối đa không quá 20 m2.

CHÚ Ý:

  • Ban Tổ chức dựa vào lượng vote để lấy ra 50/62 bài Số lượng likes theo thứ tự lớn nhất và thỏa mãn tiêu chí cuộc thi vào vòng Giám khảo
  • Lượng vote sẽ được tự động tính bởi phần mềm có bản quyền do BTC mua từ nước ngoài.
  • Thời hạn bầu chọn từ: 01.11.2016 tới 24h ngày 06.11.2016

C. BẦU CHỌN DƯỚI ĐÂY

[woobox offer=’meha5a’]

Hướng dẫn bầu chọn Vòng Cộng Đồng:

1. Bạn có thể bầu chọn theo link trong bài trên kienviet.net hoặc vào tab Bầu chọn trên Fanpage ( Xem hình )
2. Bấm lên đồ án mình muốn lựa chọn
3. Bấm vào nút bầu chọn ( Xem hình )
 
Link bầu chọn trên kienviet.net
https://kienviet.net/2016/11/01/inax-bathroom-design-2016-vong-cong-dong/
Link bầu chọn trên Fanpage ( hiệu quả khi quá nhiều người vào vote )
https://www.facebook.com/inaxbathroomdesign/app/451684954848385/
Gallery not found.

D. CHI TIẾT CÁC BÀI DỰ THI ( BẤM VÀO ẢNH)

SBD 01 - ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 01 – ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 02 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 02 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 03 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 03 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 04 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 04 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 05 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 05 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 06 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 06 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 07 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 07 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 08 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 08 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 09 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 09 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 10 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 10 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 11 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 11 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 12 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 12 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 13 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 13 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 14 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 14 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 15 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 15 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 16 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 16 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 17 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 17 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 18 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 18 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 19 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 19 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 20 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 20 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 21 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 21 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 22 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 22 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 23 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 23 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 24 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 24 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 25 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 25 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 26 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 26 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 27 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 27 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 28 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 28 ấn vào hinh ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 29 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 29 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 30 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 30 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 31 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 31 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 32 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 32 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 33 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 33 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 34 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 34 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 35 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 35 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 36 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 36 ấn vào ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 37 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 37 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 38 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 38 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 39 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 39 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 40 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 40 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 41 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 41 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 42 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 42 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 43 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 43 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 44 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 44 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 45 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 45 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 46 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 46 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 47 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 47 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 48 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 48 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 49 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 49 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBd 50 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 50 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 51 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 51 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 52 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 52 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 53 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 53 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 54 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 54 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 55 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 55 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 56 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 56 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 57 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 57 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 58 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 58 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 59 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 59 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 60 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 60 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 61 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 61 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 62 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn
SBD 62 ấn vào hình ảnh để xem chi tiết hơn

 

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
kienviet Duravit to chuc Workshop 4
Duravit tổ chức Workshop về những xu hướng thiết kế phòng tắm ấn tượng dành cho các chuyên gia tại Việt Nam

Ngày 15/9/2022, thương hiệu sản xuất thiết bị vệ sinh và nội thất phòng tắm cao cấp toàn cầu, đã Read more

Tân trang phòng tắm, nghỉ dưỡng thư giãn
Tân trang phòng tắm, nghỉ dưỡng thư giãn

Một không gian phòng tắm luôn sáng bóng, sạch sẽ và thơm tho dường như là điều mà tất cả Read more

4 tiêu chí cho phòng tắm thông minh
4 tiêu chí cho phòng tắm thông minh

Ngày nay, không có gì ngạc nhiên khi công nghệ nhà thông minh ngày càng trở thành xu hướng mới Read more

Những xu hướng phòng tắm hàng đầu năm 2021
Những xu hướng phòng tắm hàng đầu năm 2021

Thật sự không phóng đại khi cho rằng một phòng tắm có phong cách riêng với những thiết bị chất Read more

1 6
Flor de Bambú – Công trình phụ bằng tre kết hợp giữa truyền thống và hiện đại | FabrikG

Toạ lạc tại rìa ngoài phía Bắc của Estero de San José del Cabo (BCS Mexico), “Flor de Bambú” là Read more

hình 7 1
Mặt kệ bằng bê tông: Phong cách mới hiện đại, tối giản trong phòng tắm

Phong cách mộc mạc mà hiện đại này ngày càng phổ biến trong thiết kế nội thất. Vật liệu bê Read more