Thành ủy Hà Nội vừa ra thông báo truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng.

Theo đó, Hà Nội đồng ý chủ trương theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng.

Kinh phí lập quy hoạch do công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời – Sun Group, tập đoàn Vingroup và công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) tài trợ.

Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc phối hợp các đơn vị tư vấn được lựa chọn, kế thừa những kết quả đã nghiên cứu, tiếp tục lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, bảo đảm thực hiện theo đúng quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/2/2016 của Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ nghiên cứu.

Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành TƯ, hội nghề nghiệp có liên quan trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch đô thị, đê điều, giao thông, thủy lợi, phương án trị thủy, môi trường, kinh tế dọc hai bên sông Hồng.

Trước đó, ngày 28/7, tại cuộc họp tập thể UBND TP về việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc dừng việc nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5).

Đồng thời yêu cầu các đơn vị bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan của đồ án cho Sun Group, Vingroup, Geleximco nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng bằng nguồn vốn tài trợ của liên danh, mời tư vấn nước ngoài nghiên cứu để phát huy hiệu quả quỹ đất hai bên sông Hồng.

H.Nhì ( Vietnamnet )