Hội thảo: Hòa nhập không rào cản – Bối cảnh & giải pháp

1692

Inclusion là dự án được sáng lập bởi tổ chức Schmitz-Stiftungen nhằm truyền tải ý tưởng về Hòa nhập xã hội (Inclusion) tại Việt Nam. Chương trình hội thảo có mục đích:

“Chia sẻ các giải pháp thực tiễn và thông tin giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày cho mọi cá nhân bằng cách “giúp đỡ để tự lực” và cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho các bên liên quan để tăng cường sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội.”

Dự án này dựa trên nền tảng để người sử dụng tiếp cận thông tin về hoà nhập, không rào cản thông qua các giải pháp thực tiễn, các tiêu chuẩn và quy chuẩn khác nhau ở Việt Nam. Dự án bắt đầu hoạt động kể từ năm 2016 tại Hà Nội, Việt Nam.

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2016/07/Thư-mời-Hội-thảo-23.07.pdf” save=”1″]

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2016/07/Chương-trình-dự-kiến.-23.07.pdf” save=”1″]

 

 

 

 

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.