KTS Wang shu và Lu Wenyu trưng bày các kỹ thuật xây dựng trong một ngôi làng ở Trung Quốc trong Triển lãm Kiến trúc Venice Architecture Bienale.
Vào năm 2012 chính quyền đặt hàng Amateur Architecture Studio thiết kế bảo tàng quốc gia tại Fuyang, Hàng Châu,TQ ngay trên địa điểm một ngôi làng, tuy nhiên họ không nhận lời ngay, và sau đó một đề xuất được đưa ra, các KTS quyết định bảo tồn ngôi làng tại địa điểm đó, như một bảo tàng sống.

wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (1)
Cách cặp vợ chồng KTS đạt giải Prizker này thể hiện nghiên cứu của họ cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Amateur Architecture Studio về lịch sử, vật liệu, thủ công, và kỹ thuật xây dựng của ngôi làng này.

KTS Wangshu - Amateur Architecture Studio
KTS Wangshu – Amateur Architecture Studio

“Hiện tại, có một ngôi nhà thử nghiệm tại công trường, các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm được chia sẻ khắp nơi trong ngoi làng nhằm mục đích giữ gìn bảo tồn các kỹ thuật này. Chúng tôi muốn cư dần đô thị trải nghiệm giá trị của nông thôn, người dân làng thì lấy lại được niềm tự hào từ những giá trị văn hóa đang mất dần đi của họ. Thực tế , chúng tôi thấy rằng những ngôi làng Trung quốc đại diện cho những giá trị quan trọng nhất trong các đô thị hiện đại Trung quốc bởi cách sống và làm việc thân thiện thiên nhiên, giàu truyền thống.” – KTS Wangshu chia sẻ.

wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (2) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (3) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (4) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (5) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (6) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (7) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (8) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (9) wang-shu-amateur-architecture-venice-biennale (11)

Theo Design Boom

Bình luận từ Facebook