Chương trình Không gian xanh – giới thiệu các Nhà đẹp thiết kế thân thiện môi trường trên VTV 3 do 4 Oranges tài trợ.

Các Văn phòng Kiến trúc và Kiến trúc sư có công trình đẹp xin vui lòng liên lạc với KTS Ngô Doãn Đức : [email protected] hoặc gọi về Kiến Việt để gửi bài để đăng lên chương trình.

Bình luận từ Facebook