Triển lãm “Garden City Mega City” của công ty WOHA

977

Triển lãm “Garden City Mega City”: công ty WOHA muốn định nghĩa lại đô thị trong bối cảnh nóng lên toàn cầu.
Các thể loại công trình từ nghỉ dưỡng tới nhà ở xã hội, Văn phòng Kiến trúc Singapore WOHA tìm cách giải thích lại nhà cao tầng dưới những mô hình sống đô thị xanh, siêu nén. Triển lãm của họ tại Mỹ có tên GARDEN CITY MEGA CITY mở từ 23.03 – 04.09.2016 tại Bảo tàng Nhà cao tầng , đồng thời triển lãm 12 thiết kế cao tầng tích hợp hệ sinh thái của họ.

© Christian Erroi
© Christian Erroi

© Christian Erroi
© Christian Erroi

© Christian Erroi
© Christian Erroi

© Christian Erroi
© Christian Erroi

© Christian Erroi
© Christian Erroi

© Christian Erroi
© Christian Erroi

© Christian Erroi
© Christian Erroi

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.