Vừa qua, thông báo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về tổ chức cuộc thi phương án kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành công bố trên wesite có nhiều bất cập đã gây ra nhiều ý kiến trong giới Kiến trúc sư, Hội KTSVN ngay lập tức tổ chức khảo sát giới nghề để thu thập ý kiến giúp cuộc thi hoàn thiện hơn. Ngày 21 tháng 4, Hội KTSVN cũng đã tổng hợp ý kiến gửi một văn bản tới Tổng công ty Hàng không Việt Nam đẻ phản ánh ý kiến của toàn bộ giới Kiến trúc sư về cuộc thi này. Dưới đây là toàn bộ nội dung:

hoi-ktsvn-y-kien-ve-cuoc-thi-sb-long-thanh-01

hoi-ktsvn-y-kien-ve-cuoc-thi-sb-long-thanh-02

Về cơ bản, những bất cập tập trung vào những vấn đề: tiêu chí chọn tư vấn không khuyến khích sự tham gia của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước, thời gian thi tuyển không khả thi và giá trị giải thưởng quá thấp so với công sức của tư vấn đổ ra.

Với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi giới KTS và xây dựng môi trường hành nghề xây dựng lành mạnh, Hội KTSVN rất mong Bộ Giao thông xem xét nghiêm túc yêu cầu của giới nghề.