Việt Nam thắng lớn tại giải thưởng A+Awards 2016

1099

Giải thưởng kiến trúc A+Awards 2016 do trang architizer.com tổ chức bầu chọn vừa công bố kết quả, Việt Nam có 02 đại diện đạt giải gồm:

MIA Design Studio với công trình NamAn Spa ở hạng mục ” Công trình chăm sóc sức khỏe”, đặc biệt ở hạng mục này MIA đạt cả 02 giải: Giám khảo bình chọn & Độc giả bình chọn.

Naman Retreat Pure Spa, Đà Nẵng
Naman Retreat Pure Spa, Đà Nẵng

H&P Architects với công trình Forestaurant ở hạng mục ” Nhà hàng”, ở hạng mục này H&P Architects đạt giải Độc giả bình chọn.

HP-architects-cheering-restaurant-designboom02 (Copy)

Giới thiệu về giải thưởng trên website:

Giải thưởng A+Awards là giải thưởng lớn tập trung vào tôn vinh các công trình kiến trúc và sản phẩm tốt nhất trong năm. Mục tiêu của giải thưởng là nhằm khuyến khích những công trình kiến trúc có ý nghĩa trên thế giới và bảo hộ những tác động tích cực của công trình tới đời sống hàng ngày.

Kiến Việt (Architizer)

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng