Ngày 14.03.2016 vừa qua, Hội KTSVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Bảo tồn Di tích về các hoạt động liên quan tới Kiến trúc Di sản và Bảo tồn di tích. Đại diện của Hội KTSVN là ông Nguyễn Tấn Vạn và đại diện của Viện Bảo tồn Di tích là ông Lê Thành Vinh đã cùng cam kết các nội dung sau:

  • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực Kiến túc, Di sản và Bảo tồn di tích.
  • Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực kiến trúc di sản và bảo tồn di tích cho các KTS và các đối tượng liên quan khác.
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá, phổ biến thông tin về kiến trúc di sản  và bảo tồn di tích.
  • Xuất bản sách và ấn phẩm về kiến trúc , di sản và bảo tồn di tích.
  • Tổ chức các hoạt đông cho các KTS và các đối tượng liên quan khác như: tọa đàm, hội thảo, tham quan, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ…trong lĩnh vực kiến trúc , di sản và bảo tồn di tích.
Đại diện của Hội KTSVN là ông Nguyễn Tấn Vạn và đại diện của Viện Bảo tồn Di tích là ông Lê Thành Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác
Đại diện của Hội KTSVN là ông Nguyễn Tấn Vạn và đại diện của Viện Bảo tồn Di tích là ông Lê Thành Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác

Cũng trong ngày, ông Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội KTSVN cũng đã thay mặt Hội KTSVN ký Kế hoạch hợp tác hoạt động năm 2016 với Viện Bảo tồn Di tích nhằm sớm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Đại diện của Hội KTSVN là ông Nguyễn Quốc Thông và đại diện của Viện Bảo tồn Di tích là ông Lê Thành Vinh ký kết Kế hoạch hợp tác hoạt động 2016
Đại diện của Hội KTSVN là ông Nguyễn Quốc Thông và đại diện của Viện Bảo tồn Di tích là ông Lê Thành Vinh ký kết Kế hoạch hợp tác hoạt động 2016
Bình luận từ Facebook