Giải Kiến trúc Xanh SPEC dành cho Sinh viên Kiến trúc và Kiến trúc sư Trẻ năm 2015 được phát động từ ngày 27/3/2015 đến hết ngày 31/12/2015 đã nhận được 126 đồ án tham dự trong đó có: 88 đồ án của Sinh viên Kiến trúc và 38 công trình của Kiến trúc sư trẻ. BTC xin thông báo danh sách kết quả đạt giải thưởng Kiến trúc xanh Spec Go Green 2015.

Dưới đây là danh sách kết quả Giải thưởng Spec Go Green 2015: 

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2016/01/thong-bao-ket-qua-3.pdf”]

Một số hình ảnh trong buổi chấm thi của Ban giám khảo: 

Gallery not found.

 Ban tổ chức

Bình luận từ Facebook