Thứ 2 ngày 30/11 tới đây, HealthBridge Canada phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tổ chức buổi nói chuyện về “Tổ chức và Thiết kế sân chơi cho trẻ em”. Diễn giả là Kiến trúc sư người Đức Gregor Helmut Mews hiện đang làm một nghiên cứu về các sân chơi ở nhiều nước khác nhau và đang có thời gian làm việc tại Việt Nam. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng.

Thời gian: 17h30 Thứ 2 ngày 30/11/205.

Xem thêm thông tin về Kiến trúc sư Gregor Helmut Mews tại đây:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/11/GHM-Booklet.pdf”]

Bình luận từ Facebook