Làng nghề trong xây dựng nông thôn mới

304

Những năm gần đây, các làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội ngày càng hóa dẫn du khách trong và ngoài nước, bởi những giá trị văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ lành nghề qua từng sản phẩm thủ công đặc trưng. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, xã hội, loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, môi trường hoạt động sản xuất và cảnh quan các làng nghề đang bị biến đổi. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức chương trình tọa đàm “Làng nghề trong xây dựng nông thôn mới” tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội. 

Theo số liệu của Sở Công thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.350 làng nghề, trong số đó có khoảng 200 làng nghề truyền thống và có đến 1/4 trong số các làng nghề truyền thống đó có tuổi đời trên 100 năm được kết tinh từ văn hóa, lịch sử nghìn năm văn hiến. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng các làng nghề đã có những đóng góp nhất định đến sự phát triển của kinh tế – xã hội thủ đô. Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng giá trị tổng sản phẩm hàng hóa kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc…

Nhận định được vai trò của làng nghề trong phát triển nông thôn mới, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 đã xác định và phân loại các khu vực làng xóm cần chỉnh trang cải tạo: Làng xóm khu vực nội đô, khu vực nông thôn, làng nghề…Từ đó nghiên cứu các cơ chế chính sách quản lý và phát triển phù hợp với từng khu vực làng xóm đồng thời ban hành các quy định quản lý nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị về lịch sử, bản sắc văn hóa riêng của từng khu vực làng xóm trong không gian đô thị.

Tham dự tọa đàm, ông Hoàng Quốc Chính – Chủ tịch Ban chấp hành Hiệp hội làng nghề Đa Sỹ đã đưa ra ý kiến của mình về các cơ hội và nguy cơ của làng nghề truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập kinh tế thế giới.

Làng nghề rèn Đa Sỹ là biểu trưng cho thời đại đồ sắt, bởi từ nhiều đời qua người dân nơi đây đã sản xuất ra những sản phẩm phục vụ đời sống con người, các sản phẩm đa dạng phong phú với truyền thống lâu đời và có những đóng góp to lớn vào đời sống nhân dân. Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội làng nghề có tới 1.565 hội viên trong đó có tới trên 900 hộ đang trực tiếp sản xuất số còn lại tham gia vào việc cung cấp nguyên vật liệu cũng như bao tiêu sản phẩm của làng nghề. Tuy nhiên làng nghề cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường, có thêm vốn và phát triển công nghệ tiên tiến.

TS. KTS Tạ Nam Chiến cho rằng: “Cần nghiên cứu quan tâm xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị của làng nghề như như hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, tập huấn nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, các cơ chế về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch làng nghề, cải thiện môi trường”. 

An Nhiên – kienviet.net