Phương án thiết kế của D3 Architecture được giới thiệu trên Tạp chí Green Buildings của Nga (Số 3/2015)

173

Tạp chí Green Buildings của Nga giới thiệu về phương án cải tạo nhà hàng bên bờ biển Eland Four Seasons Nha Trang của D3 Architecture trong số 03/2015 với tiêu đề Improving Connectivity.

d3-architecture-1s (Copy) d3-architecture-2s (Copy) d3-architecture-3s (Copy) d3-architecture-4s (Copy)

(Theo d3atexts.wordpress.com)