Tọa đàm: “Định lượng tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam”

273

Hội Kiến trúc sư Việt Nam triển khai, đánh giá, trao giải thưởng cho các công trình Kiến trúc xanh Việt Nam từ năm 2011. Đến nay đã thành thông lệ, cứ 2 năm một lần, giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lại được trao cho những đồ án và tác giả xuất sắc. Để phục vụ Hội đồng xét thưởng, xếp loại các đồ án, công trình tham gia dự thi trao giải Kiến trúc xanh Việt Nam đảm bảo chính xác và công bằng, Lãnh đạo Hội đã giao cho Viện Kiến trúc triển khai nghiên cứu về: “Định lượng Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt nam”. 

Viện Kiến trúc đã tiến hành phối hợp với các nhóm chuyên gia thuộc Hội KTS Việt Nam và một số chuyên gia thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt nam khẩn trương tổ chức, triển khai (Giai đoạn I). Đến nay, các nội dung nghiên cứu cơ bản của đề tài đã được thống nhất giữa các nhóm chuyên gia nghiên cứu. Trên cơ sở này, Viện kiến trúc cùng các nhóm Chuyên gia nghiên cứu đã tổ chức cuộc Tòa đàm ngày 16/9/2015 tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Dưới đây là những nội dung chi tiết về Tọa đàm “Định lượng tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam”.

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/09/Baocao_16.9.2015_dang-web01.pdf”]

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/09/TCKTX_HuongdanHS_G–I-chuan-15-9-2015.pdf”]