Với mục đích giới thiệu mô hình mỹ thuật cộng đồng tại Hàn Quốc với Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation), Chương trình Định cư Con người Liên Hợp QUốc (UN – Habitat) và Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF) phối hợp xây dựng dự án “Đưa nghệ thuật vào không gian sống” và tổ chức Hội thảo khởi động nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các thành phố, đô thị và địa phương của Việt Nam đang quan tâm, mong muốn thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

Thời gian: Từ 8h00 – 12h00 ngày 4/9/2015

Địa điểm: Phòng Hội thảo Gardenia, Khách sạn Daewoo Hà Nội

Mỹ thuật cộng đồng là những nghệ thuật làm đẹp cho không gian sống của cộng đồng với sự tham gia của các thành viên trong cộng đồng đó bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau nhằm cải tạo không gian sống. Loại hình nghệ thuật này đã được áp dụng ở một số thành phố trên thế giới và tạo ra những hiệu quả tích cực đối với diện mạo đô thị cũng như cải thiện cuộc sống của người dân địa phương.

Thông tin liên hệ: 

Vũ Minh Hằng UN – Habitat Việt Nam

Email: [email protected]

SĐT: 01689928145

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/09/Chuong-trinh-hoi-thao-4.9.pdf”] [gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/09/Giay-moi-HT-4-9-2015.pdf”]

Bình luận từ Facebook