Thực hiện Nghị định của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật, vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch đã có quyết định về việc triển khai Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2016. 

Các KTS và Hội viên Hội KTS Việt nam có thể gửi tác phẩm dự thi (theo Mẫu đăng ký gửi kèm dưới đây). Mỗi tác giả gửi không quá 5 tác phẩm.

Tác phẩm kiến trúc gửi tham dự in khổ A3, đóng quyển gồm có: Thuyết minh tóm tắt (nêu được ý tưởng tác phẩm); các bản vẽ kiến trúc cơ bản (mặt bằng tổng thể, mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng, phối cảnh công trình); các ảnh chụp công trình sau khi xây dựng và đưa vào sử dụng.

Mỗi tác phẩm tham dự gửi 01 bộ hồ sơ.

+Tác phẩm Quy hoạch gửi tham dự in khổ A3, đóng quyển gồm có: Các văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; Thuyết minh tóm tắt tác phẩm; Các bản vẽ cơ bản của một đồ án quy hoạch; Ảnh chụp địa hình thực tế.

Mỗi tác phẩm tham dự gửi 01 bộ hồ sơ

+Thời gian gửi Hồ sơ dự xét tặng Giải thưởng:

                              Chậm nhất là 30/9/2015

+Nơi nhận Hồ sơ:

                               Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam,

                               23 Đinh Tiên Hoàng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông báo của Hội KTS Việt Nam:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/08/Thong-bao-cua-Hoi-KTS.pdf”]

Mẫu đăng ký: 

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/08/mau-dang-ky-xet-vhnt-2015.pdf”]

Hội KTS Việt Nam

Bình luận từ Facebook