Ủy ban Giải thưởng ARCASIA 2015 đã quyết định chấp nhận các yêu cầu và gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự giải đến 17:00 ngày 14 tháng 8 năm 2015. Đây là thời hạn cuối cùng và không có một yêu cầu nào khác được chấp nhận sau thời gian nay. 

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi phải đồng thời gửi cho Hội Kiến trúc sư VN: [email protected]

Hoặc liên hệ với KTS. Nghiêm Hồng Hạnh, Ban Đối ngoại Hội KTSVN – 0904240240 về các vấn đề liên quan.

BTC Thái Lan, liên hệ: Ar. Nitis Sthapitanonda – [email protected]

Thông tin chi tiết về Quy chế Giải thưởng và Phiếu đăng ký và Kế hoạch thời gian có tại https://www.arcasia.org hoặc file đính kèm.

Thông báo giải thưởng: 

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/08/150422_ARCASIA-AWARDS-SCHEDULE.pdf”]

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/08/AAA-Regulation-and-Regítration-FORMS-2015.pdf”]

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/08/Thong-bao-Giai-thuong-ARCASIA.pdf”]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Bình luận từ Facebook