Sau khi gửi thông báo và đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký giải thưởng ARCASIA, Hội Kiến trúc sư Việt Nam có nhận được các câu hỏi thắc mắc về giải thưởng. Dưới đây là hướng dẫn và các câu trả lời giải đáp thắc mắc của các văn phòng gửi tới trong những ngày qua:

1.    Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2015 (AAA2015) nhận hồ sơ vào thời gian nào ?

Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2015 (AAA2015) chính thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi online đến ngày 31/7/2015.

Link đăng ký online: https://www.arcasiaayutthaya2015.com/awards/register

2.    Các dự án đăng ký tham gia có hạn chế số lượng và phải đóng phí tham dự không ?

Giải thưởng năm nay không hạn chế hồ sơ dự thi cho 10 hạng mục và không thu phí tham dự. Các tác giả đạt giải sẽ được mời dự Lễ Trao Giải tổ chức cùng Diễn đàn ARCASIA 18 tại Ayutthaya, Thái Lan vào tháng 11/2015.

3.    Dự án tham dự giải thưởng gửi về đâu?

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi tới: https://www.arcasiaayutthaya2015.com/awards/register

Và đồng thời gửi cho Hội Kiến trúc sư VN: [email protected]

Hoặc liên hệ với:

Mr.  Nitis Sthapitanonda

AAA2015 Convenor

[email protected]

KTS. Nghiêm Hồng Hạnh, Ban Đối ngoại Hội KTSVN – 0904240240/ [email protected]  để được giải đáp các vấn đề liên quan.

4.    Các form  A1, A2, A3, A4 sẽ được điền bởi ai?

Các Form do tác giả tự khai, chủ yếu là Form A2 (dành cho hội viên Hội KTSVN và Hội sẽ chứng nhận bên dưới) và Form A3 (dành cho tác giả ko phải hội viên Hội KTSVN),

Vì vậy, Hội yêu cầu các tác giả gửi bài cho VAA trước để sau này còn có cơ sở chứng thực.

5.    Các dự án tham dự sẽ gửi file dưới định dạng gì ? Kích thước và dung lượng là bao nhiêu ?

Các dự án tham dự được bố cục trong khổ A3 cho Form A, B, 1 và 2 với định dạng   PDF.

Đối với Form 3, xin vui lòng gửi hình ảnh định dạng JPG.

Tổng kích thước cả file không được vượt quá 100MB / dự án.

 Hội KTS Việt Nam