Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2015 (AAA2015) chính thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi online đến ngày 31/7/2015. 

Giải thưởng năm nay không hạn chế hồ sơ dự thi cho 10 hạng mục và không thu phí tham dự. Các tác giả đạt giải sẽ được mời dự Lễ Trao Giải tổ chức cùng Diễn đàn ARCASIA 18 tại Ayutthaya, Thái Lan vào tháng 11/2015.

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi phải đồng thời gửi cho Hội Kiến trúc sư VN: [email protected]

Hoặc liên hệ với KTS. Nghiêm Hồng Hạnh, Ban Đối ngoại Hội KTSVN – 0904240240 về các vấn đề liên quan.

BTC Thái Lan, liên hệ: Ar. Nitis Sthapitanonda[email protected]

Thông tin chi tiết về Quy chế Giải thưởng và Phiếu đăng ký và Kế hoạch thời gian có tại https://www.arcasia.org hoặc file đính kèm.

Thông báo giải thưởng: 

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/07/150422_ARCASIA-AWARDS-SCHEDULE.pdf”]

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/07/AAA-Regulation-and-Regítration-FORMS-2015.pdf”]

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/07/Thong-bao-Giai-thuong-ARCASIA.pdf”]

Hội KTS Việt Nam