Được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, từ ngày 01/7 Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Cùng với Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy phát triển thị trường BĐS trong thời gian tới.

Doanh nghiệp, người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở Việt Nam
Doanh nghiệp, người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở Việt Nam

Theo đó, quy định cá nhân nước ngoài chỉ cần được phép nhập cảnh vào Việt Nam là được phép sở hữu nhà ở với thời hạn 50 năm. Ngoài ra, DN vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài cũng có quyền sở hữu nhà phục vụ công việc của mình được dư luận đánh giá cao trong lần sửa đổi luật lần này.

Luật Kinh doanh BĐS cũng quy định về đầu tư xây dựng các dự án BĐS để kinh doanh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành, công khai và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn.

Một điểm mới của Luật có hiệu lực lần này là điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh BĐS là phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng và phải có đủ năng lực về tài chính để thực hiện dự án. Đối với quy định mở rộng phạm vi kinh doanh BĐS cho DN có vốn đầu tư nước ngoài được quy định dưới các hình thức sau: Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua…

Đối với quy định việc chủ đầu tư có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Luật sư Vi Văn A- Trưởng Văn phòng Luật sư số 7 (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhìn nhận: Lần này Luật đã quy định rõ các điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai khi đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về đất, về dự án và phải hoàn thành hạ tầng kỹ thuật tương ứng của dự án. Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải xong móng. Ngoài ra quy định về thanh toán trong mua bán, thuê mua BĐS hình thành trong tương lai là lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng; không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng cũng tạo thành sự ràng buộc rất rõ ràng trong mối quan hệ giữa các bên, trong các giao dịch mua bán.

Theo Baoxaydung