Hình ảnh hàng chục xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất để san lấp mặt bằng rộng nhiều ha dưới chân cầu Vĩnh Tuy được cho là hành lang xả lũ lưu vực sông Hồng.

140831baoxaydung_image002 (Copy) 140831baoxaydung_image003 (Copy) 140831baoxaydung_image004 (Copy) 140831baoxaydung_image005 (Copy) 140831baoxaydung_image006 (Copy) 140831baoxaydung_image007 (Copy) 140831baoxaydung_image008 (Copy) 140831baoxaydung_image009 (Copy) 140831baoxaydung_image010 (Copy) 140831baoxaydung_image011 (Copy) 140832baoxaydung_image012 (Copy)

(Theo Vietnamnet)