Xem phim và chia sẻ về Biến đổi khí hậu: “Ánh sáng cuối đường hầm”

829

Buổi chiếu phim và chia sẻ về biến đổi khí hậu với sự tham gia của các bạn thanh niên và các cá nhân/tổ chức quan tâm. – 27 Tháng 6 Năm 2015 – 14h00 – Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp.

Diễn giả: TS. Đào Trọng Tứ – Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC)

 Nhằm cất cao tiếng nói và chia sẻ thông điệp về biến đổi khí hậu trước bối cảnh các bài toán năng lượng liên tục được đặt ra, buổi chiếu phim (bộ phim Câu chuyện năng lượng) được tổ chức dành cho các bạn thanh niên và những người quan tâm. Tham gia để cùng nhìn lại hiện thực và tương lai của Trái Đất trước thực trạng biến đổi khí hậu, từ đó cùng suy ngẫm về hành động của con người và có những giải pháp thích ứng.

Vào cửa tự do
Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Theo vphanoi-lespace