Ngày 18/6/2015 tại Khách sạn Pullman, Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo: Tạo dựng không gian công cộng thân thiện cho thanh niên ở Hà Nội do Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tổ chức HealthBridge tại Việt Nam tổ chức. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm tại đây: 

Giấy mời:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/06/GI-Y-MOI-sua-5-6-lan-2.pdf”]

Chương trình Hội thảo: 

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/06/Workshop-agenda_rev_vn.pdf”]