Rome là một thành phố rất lớn, với gần 3 triệu dân và đón rất nhiều du khách đến thăm quan. Chính vì vậy không tránh khỏi sự ồn ã, nhưng tại Rome có những địa điểm thanh bình và êm ả giống như một làng quê ngay trong lòng thành phố.

Đây là một trong những thành phố đẹp nhất của thế giới, được biết đến không chỉ các di tích nổi tiếng. Tại Roma có rất nhiều điểm tương tự như một ngôi làng nhỏ, cách xa tiếng ồn và sự hỗn độn của một thành phố 3 triệu dân.

Hãy đi thăm làng trong phố của Rome với những hình ảnh dưới đây.

004957baoxaydung_image002.jpg.pagespeed.ce.05_gOCVMaP (Copy) 005003baoxaydung_image003.jpg.pagespeed.ce.r7Vci3yhJQ (Copy) 005011baoxaydung_image004.jpg.pagespeed.ce.iiilgWhgnV (Copy) 005017baoxaydung_image005.jpg.pagespeed.ce.s2niwL-Bp9 (Copy) 005023baoxaydung_image006.jpg.pagespeed.ce.ajK8wuS0Ii (Copy) 005027baoxaydung_image007.jpg.pagespeed.ce.RxsaswTYa9 (Copy) 005030baoxaydung_image008.jpg.pagespeed.ce.H4621FUlFU (Copy) 005036baoxaydung_image009.jpg.pagespeed.ce.OpFRcweufS (Copy) 005041baoxaydung_image010.jpg.pagespeed.ce.UgA0Mn_FSo (Copy) 005047baoxaydung_image011.jpg.pagespeed.ce.fXyEVAdtcj (Copy) 005159baoxaydung_image012.jpg.pagespeed.ce.z_9Kc8OfE0 (Copy) 005204baoxaydung_image013.jpg.pagespeed.ce.FBwxTzpDJl (Copy) 005212baoxaydung_image014.jpg.pagespeed.ce.9b-fjTadgj (Copy) 005217baoxaydung_image015.jpg.pagespeed.ce.mUTuCS4Uga (Copy) 005225baoxaydung_image016.jpg.pagespeed.ce.SesNwntEZd (Copy) 005228baoxaydung_image017.jpg.pagespeed.ce.yUaVgy5xHv (Copy)

(Theo Baoxaydung)