Một bước tiến lớn trong việc sử dụng thực vật vào sản xuất vật liệu tái tạo, năng lượng cũng như xây dựng các công trình có thể sớm xảy ra, nhờ vào một tiến bộ quan trọng trong việc tìm hiểu cấu trúc của gỗ.

Các bước tiến trong nghiên cứu của trường đại học Warwick và Cambridge cũng như những khám phá bất ngờ về sự sắp xếp của các phân tử trong tế bào thực vật.

Nghiên cứu đã tiến hành trên xylan (một polymer chính của thành tế bào) có trong 1/3 vật chất gỗ.

Theo Giáo sư Ray Dupree thuộc Trường Đại học Warwick, sử dụng kỹ thuật tiên tiến NMR (phổ cộng hưởng từ hạt nhân), chúng ta có thể tìm ra xylan polymer có hình dạng bất thường bên trên các vách tế bào thực vật.

Cấu trúc của xylan được xác định bằng cách tạo ra bản đồ 2D cấu trúc phân tử của cây thân gỗ tại cơ sở nghiên cứu NMR ở trạng thái rắn tiên tiến nhất Vương quốc Anh có trụ sở tại Đại học Warwick.

Theo Giáo sư Paul Dupress thuộc Đại học Cambridge, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học nghiên cứu sự sắp xếp của các phân tử trên thực vật thân gỗ. Vách tế bào thực vật cung cấp sức mạnh cho thực vật, bởi vách tế bào quyết định hình dạng và độ bền vững cơ học của tế bào thực vật. Bước tiến quan trọng thể hiện sự hiểu biết về kiến trúc phân tử của tế bào thực vật sẽ tác động đến việc sử dụng thực vật cho các nguyên liệu tái tạo, năng lượng và các công trình xây dựng.

(theo Baoxaydung)