Nhằm tìm ra phưong án thiết kế kiến trúc có đề xuất tốt cho khu Liên hợp Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô diện tích 34.42 ha tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc phát động cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình dự án khu Liên hợp Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị tư vấn có uy tín, kinh nghiệm tham gia cuộc thi.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, xin mời liên hệ với Sở Xây dựng qua số điện thoại: 0438262179, Email: [email protected] (KTS. Hải Yến 0912181762) hoặc số điện thoại: 0211 3862584, Email: [email protected] (KTS. Nguyễn Hồng Quân – 0903269997).

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ thiết kế, quy chế và dự toán kinh phí thi tuyển kiến trúc công trình dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc; Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tinh Vĩnh Phúc về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc trân trọng kính mời quý Công ty dành sự quan tâm và thời gian tham gia cuộc thi này. Nếu đồng ý tham gia xin vui lòng xác nhận lời mời thông qua Phiếu đăng ký mà chúng tôi gửi kèm theo.

Rất hân hạnh nhận được Phiếu đăng ký của Quý Công ty trước ngày 19/5/2015 để chúng tôi có căn cứ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Vui lòng download tài liệu cuộc thi phía dưới đây.

Download file CAD tại đây

Vui lòng Download Thư mời:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/05/Thu-moi-du-thi.pdf”]

Vui lòng Download Đăng ký tham dự:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/05/Phieu-dang-ky-du-thi.pdf”]

Vui lòng Download Nhiệm vụ thiết kế:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/05/Nhiem-vụ-thiet-ke-khu-LHTT-Vinh-Phuc.doc” height=”720px” save=”1″]

Vui lòng xem hoặc download quy chế cuộc thi:

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2015/05/Quy-che-khu-LHTT-Vinh-Phuc.doc” height=”720px” save=”1″]

Bình luận từ Facebook