Chương trình Đại hội IX – Hội KTS Việt Nam (cập nhật)

80

Đại hội IX – Hội KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2015- 2020) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ này 17 – 21/4/2015. Dưới đây là chương trình chi tiết:

Download (PDF, 137KB)

Hội Kiến trúc sư Việt Nam