Nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự cho của tổ quốc, sáng ngày 27 tháng 3 đoàn KTS Trẻ Việt Nam đã dâng hương tại đền thờ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sỹ Thanh Hóa.

10553490_1600502223527267_7230495844293357334_n

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong các cuộc chiến tranh cách mạng, trong 41 vạn anh hùng liệt sĩ của cả nước đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc, có hơn 6 vạn anh hùng liệt sĩ là những người con ưu tú của Thanh Hóa. Thanh Hóa tự hào có 3.050 mẹ Việt Nam anh hùng được tôn vinh. Sự hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, đem lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mở ra những giai đoạn phát triển hào hùng cho dân tộc Việt Nam.

11076234_1600502043527285_5732077465860305268_n 11101243_10152677168692102_654538172295029563_n 11071097_10152677168237102_3280622332319565680_n 22703_235531886617426_848482570831972074_n

Quỳnh Anh – Tổng hợp

Bình luận từ Facebook