Cùng ngắm những hàng cây tuyệt đẹp trên phố Thủ đô những ngày dư luận xôn xao về thông tin Hà Nội chuẩn bị chặt hạ 6.700 cây xanh trên gần 200 tuyến phố.

20150319103250-hoangdieu2 (Copy) 20150319103250-xacu-hoangdieu1 (Copy) 20150319103251-sau-phandinhphung1 (Copy) 20150319103251-sau-phandinhphung2 (Copy) 20150319103251-sau-phandinhphung3 (Copy) 20150319103251-sau-phandinhphung4 (Copy) 20150319103251-sau-phandinhphung5 (Copy) 20150319103251-sau-tranphu2 (Copy) 20150319103251-sau-tranhungdao1 (Copy) 20150319103251-sau-tranhungdao2 (Copy) 20150319103250-saoden-loduc1 (Copy) 20150319103250-saoden-loduc2 (Copy) 20150319103251-saoden-loduc3 (Copy) 20150319103250-lythaito (Copy) 20150319103250-kinma2 (Copy) 20150319103250-kimma1 (Copy) 20150319103250-kimma3 (Copy) 20150319103250-kimma4 (Copy) 20150319103250-kimma5 (Copy)

(Theo Vietnamnet)

Bình luận từ Facebook