Kệ Iceberg / Lucas Stoppele & Jean – Charles Kien

96

Hai nhà thiết kế Lucas Stoppele & Jean – Charles Kien đã hợp tác với nhau để tạo ra MSGS, một bộ sưu tập các kệ lấy cảm hứng từ những tảng băng trôi. 

1 (Copy)

Mô tả chi tiết:

MSGS là bộ sưu tập gồm các kệ hàng với nhiều kích cỡ và hình dáng được lấy cảm hứng từ các tảng băng trôi. Việc sử dụng đá cẩm thạch làm nổi lên đặc điểm quý báu và tinh khiết của các núi băng, trong khi cấu trúc thép biểu đạt phần âm, không nhìn thấy của tảng băng, có giá trị ẩn về mặt hình khối.

3 (Copy)

4 (Copy) 5 (Copy) 6 (Copy)

Thiết kế: Lucas Stoppele & Jean – Charles Kien

Xem tất cả hình trong bài tại đây:

Quỳnh Nga – Kienviet.net

(Dịch từ Contemporist)