Giải thưởng Thiết kế Gỗ năm 2015 được WoodWorks, tổ chức thuộc Hội đồng Sản phẩm Gỗ, công bố tại Hội chợ Giải pháp gỗ ở Oakland, California, Mỹ. Giải thưởng này nhằm “công nhận những kiệt tác kiến trúc không chỉ minh chứng cho vẻ đẹp mà còn cả tính linh hoạt và kết cấu của gỗ, vật liệu”. Giải thưởng Thiết kế Gỗ chọn ra các công trình chiến thắng trong 9 hạng mục cả cấp quốc gia (Mỹ) và khu vực.

Dưới đây là 15 công trình đoạt giải năm 2015:

1. Trụ sở ngân hàng Live Oak tại Wilmington, North Carolina

Đơn vị thiết kế: LS3P Associates Ltd + Woods Engineering
(Hạng mục ban giám khảo bình chọn)

WoodWorks01

2. Sân bay Jackson Hole tại Jackson, Wyoming

Đơn vị thiết kế: Gensler + Martin/Martin
(Hạng mục thiết kế gỗ cho tổ chức)

WoodWorks02

3. Trung tâm Cải tiến và Nghệ thuật sinh viên Ấn Độ tại Lakeville, Connecticut

Đơn vị thiết kế: Flansburgh Architects + Roome & Guarracino
(Hạng mục thiết kế gỗ cho cơ sở giáo dục)

WoodWorks03

4. Thư viện Stapleton, tại Staten Island, New York

Đơn vị thiết kế: Andrew Berman Architect + Gilsanz
(Hạng mục vẻ đẹp của gỗ)

WoodWorks04

5. N-Habit Belltown tại Seattle, Washington

Đơn vị thiết kế: Bushnaq Studio Architecture + Design + DCI Engineers
(Hạng mục thiết kế gỗ nhiều tầng)

WoodWorks05

6. Mojave Rivers Ranger Station tại Acton, California

Đơn vị thiết kế: Marcy Wong Donn Logan Architects + Gregory P. Luth & Associates
(Hạng mục thiết kế gỗ cho tòa nhà chính phủ)

WoodWorks06

7. Giảng đường Reveley tại đại học Idaho, Mascow, Idaho

Đơn vị thiết kế: Patano Studio Architecture, LLC + DCI Engineers
(Hạng mục thiết kế gỗ “xanh”)

WoodWorks07

8. Cơ sở sản xuất gỗ Sauter tại Rockwood, Tennessee

Đơn vị thiết kế: Sauter Timber LLC + Grossman Bau GmbH
(Hạng mục thiết kế gỗ thương mại – công nghiệp)

WoodWorks08

9. Trụ sở Venture Capital tại Menlo Park, California

Đơn vị thiết kế: Paul Murdoch Architects + Simpson Gumpertz & Heger
(Hạng mục thiết kế gỗ thương mại – văn phòng)

WoodWorks09

10. Tòa nhà văn phòng của Kiểm lâm rừng quốc gia Angeles tại Arcadia, California

Đơn vị thiết kế: HMC Architects + Thornton Tomasetti
(Giải xuất sắc khu vực)

WoodWorks10

11. Nhà thờ Saint Edward tại Keizer, Oregan

Đơn vị thiết kế: Di Loreto Architecture, LLC + WDY, Inc.
(Giải xuất sắc khu vực)

WoodWorks11

12. Dự án: ARCHITECTURE tại Provo Canyon, Utah

Đơn vị thiết kế: Trung tâm kiến trúc ứng dụng công nghệ, đại học Utah + Acute Engineering
(Giải xuất sắc khu vực)

WoodWorks12

13. Trụ sở Hiệp hội Tín dụng Liên bang SAC tại Papillion, Nebraska

Đơn vị thiết kế: LEO A DALY
(Giải xuất sắc khu vực)

WoodWorks13

14. Trung tâm tu hành Calcagnini, đại học Georgetown, Bluemont, Virginia

Đơn vị thiết kế: Dynerman Architects pc + McMullan & Associates
(Giải xuất sắc khu vực)

WoodWorks14

15. Công trình nâng cấp khu vực ăn Greensboro, đại học North Carolina, Greensboro, North Carolina

Đơn vị thiết kế: Gantt Huberman Architects + Bulla Smith Design Engineering
(Giải xuất sắc khu vực)

WoodWorks15

Hoài Thu (Zing News)

Bình luận từ Facebook