Đến hết năm 2014, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 34,5% (tăng 1,03% so với năm 2013).

Cùng với đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 80% (tăng 1% so với năm 2013).

Theo đánh giá của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật còn chậm; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng tại một số đô thị chưa cao; công tác lập và quản lý thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và thiết kế đô thị ở một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Đặc biệt, công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP ở một số nơi còn thiếu quyết liệt; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại một số dự án khu đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị còn nhiều bất cập, việc lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam còn khó khăn.

Trong năm 2015, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa khoảng 35,5%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 80,5-81%…

(theo VOV)

Bình luận từ Facebook