Cuộc thi “Sáng tác Ảnh về Môi trường” được Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường – Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm thúc đẩy sự quan tâm đến môi trường của mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị và các cá nhân, đồng thời cuộc thi cũng mong muốn góp thêm tiếng nói với các nhà quản lý, các nhà lập chính sách về những nỗ lực bảo vệ và cải tạo môi trường của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua. Các tác phẩm dự thi cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Cuộc thi dành cho tất cả các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề môi trường, có điều kiện chụp ảnh về môi trường và mong muốn tham gia cuộc thi.

Chủ đề và nội dung của cuộc thi bao gồm:

–          Vẻ đẹp của thiên nhiên, môi trường Việt Nam

–          Sự tương tác giữa con người với thiên nhiên, sự hài hòa với thiên nhiên và thịnh vượng của cuộc sống

–          Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam, tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sức khỏe con người

–          Những nỗ lực cải tạo môi trường và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Tác giả gửi tác phẩm dự thi kèm bài viết về email của Ban tổ chức: ongkinhmoitruong@gmail.com, thời gian nhận bài từ 8/12/2014 đến 8/2/2015 và không giới hạn số lượng tác phẩm gửi dự thi của mỗi cá nhân, tổ chức.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên www.vea.gov.vnwww.cetac.gov.vnhttp://ccihp.org,  http://chuyendongxahoi.net và fanpage:www.facebook.com/ongkinh.moitruong

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số trân trọng thông báo và kính mời Quý tổ chức và các cá nhân cùng tham gia cuộc thi và đóng góp những tác phẩm ảnh và thông điệp có ý nghĩa đến công cuộc bảo vệ Môi trường sống của người dân Việt Nam chúng ta.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của tham gia của Quý tổ chức, cá nhân với cuộc thi.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Nguyen Thi Phuong, BPH
A: 48, 251/08 Nguyen Khang, Hanoi
T: +844. 3577 0261, Ext: 31
M:+84. 1649538938
W: http://ccihp.org

(Theo songxanh)