Thông báo số 1 Liên hoan KTS Trẻ toàn quốc lần VI – Thanh Hóa 2015

44

A. Thông báo số 1

Download (PDF, 639KB)

B. Chương trình chi tiết (dự kiến)

Download (PDF, 376KB)

Hội Kiến trúc sư Việt Nam