Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên sáng tạo, nghiên cứu qua đó kịp thời phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức Giải thưởng Loa Thành. Đây là giải thưởng cao quý dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng, kiến trúc và quy hoạch.

Để thông tin rộng rãi tới xã hội về sự kiện này. Ban Tổ chức Giải thưởng Loa Thành tổ chức chương trình họp báo “Lễ trao Giải thưởng Loa Thành năm 2014”.

Thời gian: Từ 08h30 – 10h15 ngày 26/11/2014 (thứ Tư).

Địa điểm: Nhà khách Thanh niên, số 15B Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: đồng chí Bùi Hữu Phương, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, số điện thoại: 0169.775.7507.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:– Như kính gửi;

– Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

LOA THÀNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Phong

Bí thư BCH Trung ương Đoàn

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Bình luận từ Facebook